Landsorganisasjonen i Norge

LO Sør-Trøndelag

LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Aktuelt

Flere aktuelle saker