Landsorganisasjonen i Norge

Ung i LO

Av de rundt 890 000 medlemmene i LOs forbund, er det 125 000 medlemmer under 30 år. Av dem igjen er nesten 18 000 studentmedlemmer. Formålet med LOs ungdomsarbeid er å ivareta unge medlemmers interesse i arbeidslivet ved å løfte saker som bidrar til bedre vilkår for ungdom, gjennomføre tiltak som rekrutterer og skolerer ungdom til engasjement i fagbevegelsen og ved det gi unge grunnlag for å ta verv i egen organisasjon.

Publisert 24.03.14, endret26.04.14

LOs ungdomsutvalg i Nordland består av representanter fra ni forbund.

Representanter i utvalget: 

  • Marius Larsen, Fellesforbundet (Leder)
  • Lisa Karlsen, Handel og Kontor
  • Aysel Øzdemir, Fellesorganisasjonen
  • Remi Michael Hansen, Industri Energi
  • Kristian Veigård, Norsk Arbeidsmandsforbund
  • Bjørn-Roger Steen, Fagforbundet
  • Tanja Hagavei, Skolenes Landsforbund
  • Alexander Eriksen Loiro, Norsk Transportarbeiderforbund
  • Tonje Bendiksen, Norsk Tjenestemannslag
  • Raymond Alstad, LOs faglige ungdomssekretær