Landsorganisasjonen i Norge

Markering av den internasjonale kvinnedagen. Fra venstre Trude Tinnlund, Rita Lekang, Berit Flaate Foto: Raymond Alstad

LOs fylkeskonferanse i Nordland

LOs fylkeskonferanse ble avholdt på Scandic Meyergården Hotel Mo i Rana 7.-8. mars.

Publisert 08.03.17

LOs fylkeskonferanse ble gjennomført over to dager i Mo i Rana. Det har vært samlet rundt 50 tillitsvalgte fra fylkets lokalorganisasjoner, forbundene, politikere samt en rekke dyktige innledere.

Konferansens første dag fikk delegatene presentert nye yrkesgrupper som er kommet inn i LO og som er på tur inn i LO. Det ble gjennomført en poltisk paneldebatt med SV, SP, AP og Rødt.

Det ble videre behandlet innkomne forslag og sist men ikke minst ble det gjennomført valg av delegater til LO-kongressen.

Disse ble valgt:

Kjetil Mathisen (NTL), Lillian Grøsnes, (Fagforbundet), Jon Kenneth Brekke (FF)

Følgende ble valgt som vara:

Hilmar Olsen (ELogIT), Marita Annfinnsen (HK), Rune Krutå (IE)

Dag to startet med markering av den internasjonale kvinnedagen hvor Rita Lekang og Trude Tinnlund innledet kort før fylkeskonferansen overrakte gavekort på blomster til alle kvinnelige organiserte ved hotellet.  Hovedtillitsvalgte Berit Flaate tok i mot gaven på vegne av de ansatte.

Etter en kort pause innledet LO sekretær Trude Tinnlund om den faglige- og politiske situasjonen, etterfulgt av en god og innholdsrik debatt.

Vi i Nord-Norge har også fått ny Nordområdesekretær, og Geir Myrflott orienterte om hva jobben går ut på og situasjonen i de ulike næringene i nord.

Dagen ble avsluttet med en veldig innholdsrik og lærerik innledning fra markedssjef Jan I. Gabor om Mo industripark om hva de jobber med og hvilke muligheter som ligger der fremover.